TimeSaver IFS

Digitální systém pro řízení a kontrolu IFS

Digitalizujte IFS food

Tento nástroj vám umožní kontrolu dodržování standardů IFS skrze přehledný a ucelený systém pro veškeré kontrolní procesy – to vše v reálném čase. Umožňuje napojit systém na fyzická čidla a měřidla s automatickým zanášením a kontrolou dat do protokolů. Data pak lze v online systému pravidelně kontrolovat dle přednastavených aspektů IFS. Vše probíhá maximálně automatizovaně, elektronickou formou a s možností dálkového přístupu.

Víte, že

Podle IFS Food verze 8 – musí být záznamy a dokumentované informace čitelné, správně vyplněné a autentické. Musí být uchovávány tak, aby bylo vyloučeno jejich pozdější revidování nebo pozměňování.

Digitální IFS na dosah ruky?

Implementace digitálního IFS do vaší firmy muže být postupná. Náš systém se skládá z několika modulů, které spolu navzájem spolupracují, a navíc komunikují i se systémy 3 stran. Funguje paralelně s vaším ERP.

Hlavní výhody systému

Digitální systém pro řízení a kontrolu IFS

Multiplatfomně dostupná real-time data

Rychlá návratnost investice (možnost využití dotačních titulů)

Samostatný systém s možností napojení na firemní ERP

Zjednodušení a zrychlení auditů

Eliminace chybovosti automatizací a digitalizací administrativních procesů

Napojení na fyzická data ze strojů a zařízení

Efektivnější využití kvalifikovaných zaměstnanců

Okamžité notifikace expirace kontrol, neshod a závad

Náhled do systému

Části systému

Digitální systém pro řízení a kontrolu IFS

Metrologie

Mějte revize svých měřidel pod kontrolou.

Měření teplot

Veškeré teploty na jednom místě a online. Výroba, sklady, přeprava.

Školení

Digitální evidence školení zaměstnanců a BOZP

Kontrolní vážení

Kontrolní vážení pod dohledem odkudkoliv

Úklid

Kontrola provádění úklidů vč. fotodokumentace.

Deratizace

Kontrola z hygieny, už nemusí být problém

a mnoho dalších modulů …